Cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế Bệnh viện dã chiến 175

15/11/2021

Năm thực hiện: 2021

Khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bệnh viện 175/BQP chuyển đổi một phần tổ chức, biên chế, thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và vừa.

HANOINTRATECH được lựa chọn trở thành đơn vị cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế cho Bệnh viện dã chiến 175 các giai đoạn 1, 2, 3 phục vụ gấp rút cho công tác phòng chống dịch.

 

Cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế Bệnh viện dã chiến 175

15/11/2021

Năm thực hiện: 2021

Khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bệnh viện 175/BQP chuyển đổi một phần tổ chức, biên chế, thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và vừa.

HANOINTRATECH được lựa chọn trở thành đơn vị cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế cho Bệnh viện dã chiến 175 các giai đoạn 1, 2, 3 phục vụ gấp rút cho công tác phòng chống dịch.

 

0243 5571 555
TOP