hanointratech

Dự án tại Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sóc Trăng

16/11/2021

Năm thực hiện: 2020

Nội dung: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt Hệ thống khí y tế – Công trình Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sóc Trăng

Là một doanh nghiệp trẻ tuổi trong ngành, HANOINTRATECH rất vinh dự và tự hào khi được Chủ đầu tư tín nhiệm, lựa chọn là một trong các nhà thầu cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục Hệ thống Khí y tế.

Dự án tại Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sóc Trăng

16/11/2021

Năm thực hiện: 2020

Nội dung: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt Hệ thống khí y tế – Công trình Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sóc Trăng

Là một doanh nghiệp trẻ tuổi trong ngành, HANOINTRATECH rất vinh dự và tự hào khi được Chủ đầu tư tín nhiệm, lựa chọn là một trong các nhà thầu cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục Hệ thống Khí y tế.

0243 5571 555
TOP