Lắp đặt Hệ thống khí y tế Bệnh viện Quân Y 103

17/11/2021

Năm thực hiện: 2019

Nội dung: Lắp đặt Hệ thống khí y tế – Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân Y 103/ Học viện Quân Y

HANOINTRATECH thường xuyên tham gia và trúng thầu các dự án với nhiều hạng mục thi công và lắp đặt các Hệ thống khí y tế nhập khẩu từ các hãng hàng đầu thế giới.

 

 

Lắp đặt Hệ thống khí y tế Bệnh viện Quân Y 103

17/11/2021

Năm thực hiện: 2019

Nội dung: Lắp đặt Hệ thống khí y tế – Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân Y 103/ Học viện Quân Y

HANOINTRATECH thường xuyên tham gia và trúng thầu các dự án với nhiều hạng mục thi công và lắp đặt các Hệ thống khí y tế nhập khẩu từ các hãng hàng đầu thế giới.

 

 

0243 5571 555
TOP