Dự án tại Bệnh viện Quân y 103/ Học viện Quân Y

16/11/2021

Năm thực hiện: 2020

Nội dung: Cung cấp thiết bị Nội thất phòng mổ Tòa nhà Trung tâm – Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân Y 103/ Học viện Quân Y

HANOINTRATECH vinh dự là đơn vị tham gia vào việc cung cấp Thiết bị nội thất phòng mổ cho Tòa nhà Trung tâm – Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 103/ Học viện Quân Y.

Thiết bị nội thất phòng mổ do HANOINTRATECH cung cấp đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu trong lĩnh vực Y tế.

 

 

Dự án tại Bệnh viện Quân y 103/ Học viện Quân Y

16/11/2021

Năm thực hiện: 2020

Nội dung: Cung cấp thiết bị Nội thất phòng mổ Tòa nhà Trung tâm – Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân Y 103/ Học viện Quân Y

HANOINTRATECH vinh dự là đơn vị tham gia vào việc cung cấp Thiết bị nội thất phòng mổ cho Tòa nhà Trung tâm – Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 103/ Học viện Quân Y.

Thiết bị nội thất phòng mổ do HANOINTRATECH cung cấp đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu trong lĩnh vực Y tế.

 

 

0243 5571 555
TOP