Dự án tại Bệnh viện Quân Y 175 (1000 giường)

16/11/2021

Năm thực hiện: 2021

Nội dung:

Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống khí y tế đầu cuối; hệ thống cánh tay treo trần ICU và xe đẩy nâng hạ bệnh nhân – Dự án Đầu tư nội thất công trình và thiết bị y tế giai đoạn 1 cho Bệnh viện Quân y 175 (1000 giường)

Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam. Những năm gần đây, Bệnh viện được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư, từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể Bệnh viện, với các dự án cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực với đội ngũ cán bộ y, bác sỹ bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước làm chủ được các kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị.

Dự án tại Bệnh viện Quân Y 175 (1000 giường)

16/11/2021

Năm thực hiện: 2021

Nội dung:

Cung cấp, lắp đặt: Hệ thống khí y tế đầu cuối; hệ thống cánh tay treo trần ICU và xe đẩy nâng hạ bệnh nhân – Dự án Đầu tư nội thất công trình và thiết bị y tế giai đoạn 1 cho Bệnh viện Quân y 175 (1000 giường)

Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam. Những năm gần đây, Bệnh viện được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư, từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể Bệnh viện, với các dự án cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực với đội ngũ cán bộ y, bác sỹ bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước làm chủ được các kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị.

0243 5571 555
TOP