Dự án tại Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông

16/11/2021

Năm thực hiện: 2020

Nội dung:

“Cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế – Giai đoạn 2”  công trình Tòa nhà chính tháp D – Dự án Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông (INTRACOM 9) là mô hình bệnh viện theo quy chuẩn quốc tế

Dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông là mô hình bệnh viện theo quy chuẩn quốc tế.

Dự án tại Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông

16/11/2021

Năm thực hiện: 2020

Nội dung:

“Cung cấp, lắp đặt Hệ thống khí y tế – Giai đoạn 2”  công trình Tòa nhà chính tháp D – Dự án Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông (INTRACOM 9) là mô hình bệnh viện theo quy chuẩn quốc tế

Dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông là mô hình bệnh viện theo quy chuẩn quốc tế.

0243 5571 555
TOP